ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 27) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 27) ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ มารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง [...]