ข่าวและกิจกรรม

Home>ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมออนไลน์ “ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51 รุ่นที่ 2” ผ่านโปรแกรม Zoom (7 ส.ค. 2564)

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ "ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51 รุ่นที่ 2" (พร้อม อัพเดต ก.ม. ภาษีใหม่ [...]

2021-07-19T14:38:29+07:00กรกฎาคม 19th, 2021|

โครงการอบรมออนไลน์ “เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก” ผ่านโปรแกรม Zoom (31 ก.ค. 2564)

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ  "เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก" วิทยากร:  รศ.ดร.วรศักดิ์ [...]

2021-07-19T14:26:02+07:00กรกฎาคม 19th, 2021|

รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี 2 ตำแหน่ง

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาฯ 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ใน Link ด้านล่างนี้ [...]

2021-06-23T01:20:11+07:00มิถุนายน 23rd, 2021|

โครงการอบรม”ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51” และ “เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก” รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (in Thai)

โครงการอบรม”ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51” และ "เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก" รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (in Thai) [...]

2021-06-17T22:18:20+07:00มิถุนายน 17th, 2021|

ทุนอุดหนุนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2564

ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียนผ่านลิงค์ [...]

2021-06-01T09:44:38+07:00มิถุนายน 1st, 2021|

ประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรม”ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล” รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

เรียน ทุกท่าน ตามที่ท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรม "ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล" ของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.45 น ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ นั้น เนื่องด้วยมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคนนั้น [...]

2021-04-20T21:13:16+07:00เมษายน 20th, 2021|

ตารางสอบ CU-BEST และ CU-TEP

ผุ้ที่สนใจสมัคร MAcc รุ่น 29 ปีการศึกษา 2564 และยังไม่มีคะแนนสอบให้ติดตามตารางสอบ CU-BEST https://mba.cbs.chula.ac.th/admission/cu-best-thai/ และ CU-TEP จาก http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

2021-01-13T01:21:22+07:00มกราคม 13th, 2021|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 29) ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 29) เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 27 พฤษภาคม [...]

2021-01-11T19:49:29+07:00มกราคม 11th, 2021|

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2 · สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน · สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563 · [...]

2020-12-11T01:40:53+07:00ธันวาคม 11th, 2020|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน ดูรายละเอียดตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ชั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [...]

2020-08-14T01:09:49+07:00สิงหาคม 14th, 2020|
Go to Top