ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 16

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรม "ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี" ครั้งที่ 16 สำหรับคณาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษาที่มีการสอนวิชาการบัญชี วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร  [...]