เอกสารแนบ จำนวน 3 ไฟล์
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 28) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) Download
2. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 28) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) Download
3. ขั้นตอนการเข้า ZOOM Download