เล่าเรื่องราวความสำเร็จ กับคุณภรณี หรูวรรธนะ

untitleduntitled

รบกวนให้พี่ช่วยแนะนำตัวค่ะ

“พี่อยู่รุ่น Shi46 ค่ะ จบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 หลังจากที่เรียนจบก็ทำงานที่ PriceWaterHouseCoopers ได้ 2 ปี สอบได้ CPA แล้วได้ไปสอบชิงทุนธนาคารกสิกรไทย เรียนต่อทางด้าน IT management ที่ MIT แล้วก็กลับมาทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะ ปัจจุบันทำงานเป็น Internal Auditor คือ เป็นผู้ให้ความมั่นใจกับผู้บริหาร ถึงกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทในเครือของธนาคาร ว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือไม่ Internal Auditor จึงมีลักษณะการทำงานที่เป็น Partner กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ assurance service and consulting service ที่ยังต้องรักษาความเป็นอิสระทั้งในการรับงานและการให้ความเห็นคะ”

การเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีส่วนในชีวิตประจำวันของพี่ทุกวันนี้บ้างอย่างไรคะ

“จากที่พี่ได้ย้ายหน่วยงานภายในธนาคารมาหลายหน่วย ทั้งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการขาย งานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้คิดได้ว่า วิชาบัญชีมีประโยชน์ต่อตัวพี่มาก ในเรื่องการจัดระเบียบความคิด การมีวินัยในตัวเอง ในวันที่ศึกษาต่อปริญญาโทด้าน IT เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันนั้นต่างจบการศึกษามาจากด้านอื่นๆ ทำให้เรามีความรู้ ที่แตกต่างจาก คนอื่นในด้านบัญชี รวมถึงด้านการควบคุมภายใน สามารถแสดงมุมมอง ความคิดเห็นที่แตกต่าง ที่มีประโยชน์ ต่อการศึกษา เหมือนกับวันนี้ที่ได้เป็น Internal Auditor วิชาบัญชีก็ช่วยในการทำงานของพี่ได้อีกมาก อีกทั้ง พี่คิดเสมอว่าบัญชีเป็นพื้นฐานขององค์กร การดำเนินงานอะไรก็ตามขององค์กรต้องจบลงที่การลงบัญชีเสมอ ถ้าเรารู้ว่า ท้ายที่สุดมันจะจบยังลงอย่างไร เราก็สามารถคิดถอยหลังกลับไปได้ว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นๆ ควรจะตรวจสอบความถูกต้องที่ตรงไหน ระดับการควบคุมภายในแบบไหนที่จะเหมาะสมกับการธุรกิจ ทำให้พี่มีหลักการในการทำงานที่มั่นคง”

พี่คิดว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้พี่ได้มาทำอาชีพนี้คะ

“พี่ว่ามันเป็นงานที่สนุก ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจออะไร ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และไม่ซ้ำซาก งานที่มาในแต่ละวัน จะไม่เหมือนกันหรือในแต่ละปี ถึงแม้ชื่องานจะเหมือนกัน ในแต่ละปีก็จะมีอะไรที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่อยู่เสมอ มีอะไรที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นการทำงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ ทั้งกับคน และ เทคโนโลยี”

พี่เตรียมตัวอย่างไรบ้าง หลังจากเรียนจบที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ค่ะ

“ตอนที่พี่เรียนจบมาใหม่ๆ พี่ก็มีความคิดเหมือนทุกๆคน คือต้องการหาประสบการณ์มากๆ ในเวลาอันสั้น เพื่อจะใช้ประกอบในการไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ดังนั้นจึงได้สนใจไปทำงานเป็น External Auditor ที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาก เมื่อถึงเวลาก็หาทางสอบทุนเพื่อไปเรียนต่อ ช่วงนั้นสอบทุนเยอะมาก ถือว่าเป็นการให้โอกาสตัวเองและสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน อีกประการหนึ่งคือการสร้าง Profile ของตัวเองให้เป็นที่สนใจ ซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จากประสบการณ์ของพี่ พี่ทำงานให้คณะ ทำงานให้ชมรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จนได้เป็นถึงรองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ พยายามเรียนรู้อะไรที่ไม่ได้จำกัดแต่ในตำราหรือห้องเรียน ทำให้เมื่อถูกสัมภาษณ์ กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ก็มักจะสอบถามว่า “ทำไมถึงไปทำกิจกรรมแบบนั้นแบบนี้” ซึ่งถือว่าเป็นคำถามเชิงตรรกะที่ทำให้เราได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ ทำให้กรรมการประทับใจ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ฝากให้น้องๆ ว่า ถ้าเราจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหน พยายามหาข้อมูลหน่วยงานนั้นไปก่อน องค์กรนั้นทำอะไร วิสัยทัศน์คืออะไร ผู้บริหารคืออะไร แล้วเราจะเข้ากับองค์กรนั้นได้อย่างไร”

นิยามคำว่า “ประสบความสำเร็จ” ของพี่ภรณีคืออะไรคะ

“คำว่าประสบความสำเร็จ พี่ไม่ได้มองความสำเร็จอยู่ที่ตัวเอง แต่มองอยู่ที่ตัวองค์กร คือถ้าองค์กรสามารถดำเนินงานได้ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดีแล้ว ก็จะถือว่าเป็นความสำเร็จของพี่ พี่ไม่ได้วัดความสำเร็จของพี่ที่ตำแหน่งการทำงาน หรือชื่อเสียงเงินทอง จะดูจากสิ่งที่เราให้ องค์กรมากกว่า ถ้าเราช่วยองค์การให้มีกระบวนการทำงานที่มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เราก็มีความสุข มีความอิ่มใจที่ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องรอให้ใครมาเห็น หรือ ผลตอบแทนในรูปแบบใดๆ

พี่มีคติประจำใจในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างคะ

“ไม่ว่าจะเวลาทำงานหรือเวลาส่วนตัว พี่มักจะเตือนตัวเองว่า “ต้องกล้าที่จะแตกต่าง” บางครั้งเราจะทำอะไรตามความเคยชิน มันอาจจะดูปลอดภัย แต่มันก็ไม่เกิดการพัฒนาหรือเรียนรู้ อีกอย่างเราต้องทำตัวเป็นนักเรียน เปิดรับเรื่องใหม่ ตลอดเวลา อย่างที่ธนาคาร มีเปิดให้เรียนภาษาจีน เราก็ลงเรียน เพราะอาจต้องมาใช้กับงาน เข้าไปเรียนแรกๆ ก็ไม่รู้เรื่องเลย จับหลักไม่ได้ แต่ก็พยายามหาสื่อช่วย ใช้ google, youtube หาโปรแกรมมาลงที่โทรศัทพ์มือถือ ฝึกฟังทุกครั้งที่ว่าง หรือ ต้องรองาน ไม่อายที่จะถามอาจาร์ยผู้สอน เพื่อนร่วมห้อง คนที่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน พยายามมากขึ้นกว่าคนอื่น กล้าที่จะขออาจารย์ที่สอนว่าไม่ขอคัดลายมือ แต่จะพิมพ์ส่ง โดยใช้ความสามารถของ Computer เพราะตอนทำงานจริงเราก็ต้องทำงานด้วย Computer เพราะกล้าที่จะขอ อาจารย์ที่สอนก็กล้าจะให้ ทำให้เปิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในตอนจบหลักสูตร ยังสามารถ search หาคำขอบคุณอาจาร์ยเป็นภาษาจีน จากทาง internet มาฝึกพูด ฝึกออกเสียง ถึงแม้จะไม่เข้าใจความหมายทุกตัวอักษร ก่อให้เกิดความประทับใจกับอาจาร์ยผู้สอน และ กับความประทับใจตัวเองที่จะกล้าพูดอะไรที่ไม่ได้อยู่ในบทเรียนที่เคยเรียน”

สุดท้ายนี้ พี่อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ในคณะบัญชี หรือน้องๆ อยากจะเข้าคณะบัญชี จุฬาฯ บ้างคะ

“อยากให้น้องๆ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี เมื่อมีหน้าที่เรียน เราก็ต้องตั้งใจเรียน เมือมีโอกาสเข้ามาเรียน ก็ต้องตักตวงความรู้ให้เต็มที่ มีแต่ในสถานศึกษาที่เรามีโอกาสแก้ตัว แต่ในสภาพการทำงาน เราจะเจอกับความท้าทายที่เข้ามาตลอดแบบที่ไม่ให้โอกาสเราลองทำหรือแก้ตัว คณะบัญชีสอนพี่หลายๆ อย่าง ที่ใช้ได้ทั้งในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว อยากให้ลองเปิดใจเข้ามาเรียน ลองมองงานบัญชี งานตรวจสอบบัญชีในแง่มุมใหม่ๆ จะได้เรียนอย่างมีความสุข และ ได้ทำงานที่ให้คุณค่ากับตัวเอง สังคม และ ส่วนรวม อย่างไม่รู้จบค่ะ”