kamonwan kamonwan3

รบกวนให้พี่ช่วยแนะนำตัวค่ะ

kamonwan1

ช่วงเวลาที่พี่เรียนอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่ใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นอย่างไร ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง และมีเทคนิคการเรียนอย่างไรบ้างคะ

“ช่วงเวลาในมหาวิทยาลัยพี่มักจะอยู่ที่กรุ๊ปเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่ได้ทำก็ คือ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจำลองจุฬา และได้เป็นตัวแทนของกรุ๊ป ในวันไหว้ครู ส่วนในเรื่องเทคนิคการเรียนของพี่ก็คือ ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านหนังสือมากไป หากเป็นวิชา คำนวณ หรือวิชาวิเคราะห์ พี่ก็จะชอบทำโจทย์ ทำแบบฝึกหัดท้ายบทอยู่เสมอๆ หากทำผิดค่อยไปอ่านทฤษฎีทำความเข้าใจให้มากขึ้นค่ะ”

สิ่งที่พี่ผูกพันและประทับใจในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคืออะไรบ้างคะ

“พี่ประทับใจเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้องที่คณะ ที่ยังคอยมีการติดต่อกันอยู่เสมอๆ จนถึงทุกวันนี้ค่ะ รวมทั้งอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาด้านการเรียน คอยห่วงใยในการเลือกวิชา เรียนของพี่เป็นอย่างดีค่ะ”

การเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีส่วนในชีวิตประจำวันของพี่ทุกวันนี้อย่างไรบ้าง

“พี่คิดว่าทุก ๆ วันนี้ ก็เป็นผลมาจากอดีตของเราเอง หากพี่ไม่ได้อยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่ก็อาจจะไม่ได้มีวันนี้ ได้ทำงาน ได้เป็นพี่ ในวันนี้ก็ได้ค่ะ”

พี่เตรียมตัวอย่างไรบ้าง หลังจากเรียนจบที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ

“ตอนแรกพี่ได้ทำงานในด้านการวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ และท้าทาย ดังนั้น การเตรียมตัวของพี่ก็คือนำความรู้จากสิ่งที่เรียนมา ด้านบัญชี นำมาใช้ในการทำงานได้ค่ะ และเมื่อได้ทำงานสายการเงินก็ยังคงติดตามมาตรฐานบัญชีใหม่ๆซึ่งจะมีผลต่อการจัดทำประมาณการทางเงินด้วย”

kamonwan2พี่คิดว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้พี่ได้มาทำอาชีพนี้คะ

“พี่พบว่าตัวเองชอบตัวเลข ชอบการเงิน และเห็นว่าการเรียนบัญชี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำอาชีพได้หลากหลาย สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทต่างๆ หากไม่เข้าใจบัญชีอาจจะไม่ทราบว่าการวิเคราะห์งบการเงินอาจจะต้องมีการปรับตัวเลขในกรณีที่บริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นไม่ได้ใช้นโยบายบัญชีเดียวกัน เราก็จะได้เปรียบในเรื่องมุมมองที่แตกต่าง เพราะความรู้ในด้านบัญชีเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการทำงานในด้านสายธุรกิจอื่นๆค่ะ”

 

 

 

พี่ได้วางแผนในอนาคตไว้อย่างไรบ้าง แล้วคิดว่าจะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายนั้นคะ

“จริง ๆ พี่ไม่ได้วางแผนในอนาคตอะไรมากมายค่ะ พี่เห็นว่าทุกๆคนจะทำอะไรก็ได้ แต่ต้องขึ้นกับโอกาส และช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่างสำหรับงานในแผนก Advisory นั้นขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มทางธุรกิจ ซึ่งเป็นงานที่หลากหลาย เช่นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็มีงานปรับโครงสร้างหนี้ หรือ ในช่วงเศรษฐกิจดีก็มีงานควบรวมและขยายกิจการ ดังนั้น พี่จะทำงานทุกวันด้วยความตั้งใจเต็มที่และยืดหยุ่น หากมีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงไป เราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปด้วยได้ค่ะ ”

พี่มีคติประจำใจในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างคะ

“พี่ยึดศีล5 เป็นหลักค่ะ รวมถึงการมีสติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดอีกเรื่องก็คือ ถ้าอยากทำสิ่งใดให้ดี เราต้องทำในสิ่งที่เราชอบและตั้งใจทำมันให้ดี เป็นตัวของตัวเองค่ะ ”

อะไรคือสิ่งที่พี่ภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคะ

“พี่ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ ภูมิใจในทุกวันนี้ของตนเอง เพราะคิดว่าพ่อแม่เลี้ยงดูพี่มาเป็นตัวพี่ทุกวันนี้ อดีตที่ผ่านมาสะท้อนเราในวันนี้ ถ้าเราเห็นว่าวันนี้ดี ก็แสดง ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเป็นสิ่งที่ดี และเราก็ควรภูมิใจกับมัน”

สุดท้ายนี้ พี่อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ในคณะบัญชี หรือน้องๆ ที่อยากจะเข้าคณะบัญชี จุฬา บ้างคะ

“พี่อยากให้น้อง ๆ เป็นตัวของตัวเอง หากน้องๆ ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ก็อยากให้น้องๆ ทำในสิ่งที่เรามี ในสิ่งที่เป็นวันนี้ให้ดีที่สุด ชีวิตของเรามีหลายๆ อย่าง โอกาสของเด็กบัญชีมีมากมาย มีทางเลือกให้น้องๆได้เลือกเดินค่ะ “