คุณศิระ อินทรกำธรชัย

Partner/ Chief Operating Officer (“COO”)

PwC Thailand

    012                     013

ช่วงเวลาที่เรียนอยู่ที่คณะฯ พี่มีวิธีการเรียนและเทคนิคในการเรียนอย่างไรบ้างค่ะ?
สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดคือการเข้าเรียน โดยอาศัยความตั้งใจเป็นหลัก จริงๆแล้วไม่ได้มีเทคนิคพิเศษอะไร แต่อาศัยความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ในแต่ละคลาสได้อย่างต่อเนื่องแล้ว บางครั้งสิ่งที่เราได้ คือ ทัศนคติใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในตำรา ซึ่งบางทีมันก็มาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนในชั้นเอง หรือเพื่อนๆในชั้น จริงๆแล้ว แต่ละวิชามีเนื้อหาและความยากง่ายแตกต่างกันไป ผมว่าการเตรียมตัววางแผนวิชาที่จะเรียนล่วงหน้า และหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอจะยิ่งทำให้เรามีความพร้อมและความมั่นใจทุกครั้งเวลาที่ทำข้อสอบ

การเรียนที่คณะฯมีส่วนช่วยให้ท่านมาถึงวันนี้อย่างไรบ้าง อะไรคือสิ่งที่ท่านได้จากคณะฯ และนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างไรหรือมีส่วนช่วยให้มาถึงจุดๆนี้ได้อย่างไร

จริงๆต้องเรียนว่า ตอนแรกที่เลือกเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทราบแต่เพียงว่าเรียนทางด้านการบัญชี แต่พอได้เริ่มเรียน เริ่มเข้าไปสัมผัส ถึงได้รู้ว่า ความรู้ที่ได้จากการเรียนที่คณะฯถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากที่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราอยากทำงานด้านการสอบบัญชีในเวลาต่อมา เมื่อได้เข้ามาทำงานด้านนี้อย่างเต็มที่ เรายังสามารถนำความรู้มาต่อยอดทำให้เข้าใจธุรกิจต่างๆ มากขึ้น ได้มีโอกาสพบปะและทำงานกับผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีโลกทัศน์ มีมุมมองที่กว้างขึ้น ประสบการณ์จากการศึกษาต่อก็เป็นส่วนช่วยให้เรามองสิ่งต่างๆอย่างรอบด้าน สำหรับผมทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มาถึงจุดนี้

ความผูกพันที่มีต่อคณะฯและอาจารย์014
ผมมีความผูกพันกับคณะฯเป็นอย่างมาก ตั้งแต่วันที่เป็นนิสิตมาจนถึงวันนี้ เป็นความรู้สึกดีๆที่สั่งสมมา ทุกวันนี้ผมยังระลึกถึงคณาจารย์ทุกท่านที่มีพระคุณเสมอ

ท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง หลังจากเรียนจบ เพื่อศึกษาต่อ/ทำงาน
ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่า การเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือ การรู้จักตนเองก่อน รู้ว่าตนเองอยากทำงานอะไร ตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปให้ถึงจุดนั้น ทั้งในเรื่องของการทำงาน และการศึกษาต่อ การที่เรามีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้เราสามารถวางแผนอนาคตได้ดียิ่งขึ้น   สำหรับการเตรียมตัวของน้องๆ ที่จะเข้าทำงาน ด่านแรกที่ต้องเตรียมตัว คือ การสอบเข้าสถานที่ทำงานที่ต้องการจะทำ ทั้งในเรื่องของการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยทั่วไปจะเป็นความรู้ทางด้านบัญชี รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สมัยนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบเข้าทำงานในบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ ปัจจัยที่สำคัญอื่นๆในคัดเลือกจะรวมไปถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีการแต่งกายที่เหมาะสม และการตรงต่อเวลา

ท่านคิดว่าอะไรเป็นแรงบัลดาลใจ และปัจจัยที่ให้ท่านมาทำธุรกิจนี้(อาชีพนี้) และทำให้ท่านมาถึงจุดนี้ได้
แรงบันดาลใจที่สำคัญของผม คือ passion พูดง่ายๆว่าต้องมีความสนใจในอาชีพนี้ ผมเชื่อว่าหากเราเริ่มต้นการทำอะไรด้วยความสนใจอย่างแท้จริง เราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ดี สำหรับผมเองเมื่อจบมหาวิทยาลัย และก้าวเข้ามาสู่ชีวิตการทำงาน ผมก็มีความมุ่งมั่นว่าจะนำสิ่งที่เรียนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร รวมถึงพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้วิชาชีพ และทักษะในการทำงาน งานด้านการสอบบัญชีทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ธุรกิจและพบปะผู้คนหลากหลายซึ่งผมถือว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมมีโอกาสมาถึงจุดนี้ หากย้อนเวลากลับไป ผมก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกที่ได้เรียนและทำงานในสายอาชีพนี้ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันตอบโจทย์ว่าเราเดินมาถูกทาง

คติประจำใจในการดำเนินชีวิตของท่านคืออะไร และยุทธศาสตร์ ปรัชญาหรือแนวทางในการทำงานของท่านคืออะไร
สิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการทำงาน คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน และความมุ่งมั่นอดทนเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ที่สำคัญคือต้องแข่งขันกับตนเอง และคำนึงถึงกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จรรยาบรรณ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชี นอกจากนี้ การคิดนอกกรอบ ใฝ่รู้ และการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารงานไม่แพ้กัน

อยากฝากอะไรถึงน้อง ๆ ที่อยากเข้าเรียนที่ภาควิชาบัญชี และน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่
ผมคิดว่าการที่น้องๆที่อยากเข้าเรียนที่ภาควิชาบัญชีและที่กำลังศึกษาอยู่ มีความชอบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าตนเองอยากเป็นอะไรในอนาคตนั้นเป็นสิ่งดี เพราะฉะนั้นอยากให้พยายามเรียนให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งเวลาทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถของตัวเองในด้านอื่นๆ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้น้องๆ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้