โครงการอบรม

Home>โครงการอบรม

โครงการอบรม “นักบัญชียุคใหม่”รุ่นที่ 16 (MAP#16)

ภาควิชาการบัญชี จัดโครงการอบรม "นักบัญชียุคใหม่"รุ่นที่ 16 (MAP#16) ดูรายละเอียดโครงการตามไฟล์ที่แนบมานี้ Download และสนใจเข้าร่วมโครงการอบรม สมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://goo.gl/goJc7L หรือ QR code ใบสมัคร

2017-08-14T13:49:59+07:00มิถุนายน 21st, 2017|

โครงการอบรม “ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 ” รุ่นที่ 1

โครงการอบรม "ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 " รุ่นที่ 1 จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม [...]

2017-06-19T23:44:53+07:00มิถุนายน 19th, 2017|

โครงการอบรม “การตรวจสอบสินบนข้ามชาติ ด้วยการบัญชีนิติการ” รุ่นที่ 1

โครงการดีๆ โดยภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต อบรมวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560. เวลา 9.00-16.30 น. ค่าอบรม [...]

2017-05-26T15:32:43+07:00พฤษภาคม 26th, 2017|
Go to Top