โครงการอบรม

Home>โครงการอบรม

โครงการอบรมออนไลน์ “เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก” ผ่านโปรแกรม Zoom (31 ก.ค. 2564)

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ  "เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก" วิทยากร:  รศ.ดร.วรศักดิ์ [...]

2021-07-19T14:26:02+07:00กรกฎาคม 19th, 2021|

โครงการอบรม”ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51” และ “เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก” รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (in Thai)

โครงการอบรม”ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51” และ "เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก" รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (in Thai) [...]

2021-06-17T22:18:20+07:00มิถุนายน 17th, 2021|

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 16

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรม "ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี" ครั้งที่ 16 สำหรับคณาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษาที่มีการสอนวิชาการบัญชี วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร  [...]

2019-10-21T08:52:50+07:00ตุลาคม 21st, 2019|

โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” **************************************************** วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 [...]

2019-07-15T01:19:36+07:00กรกฎาคม 14th, 2019|

โครงการค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาใน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

โครงการค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาใน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการดำเนินงาน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ได้สร้างดุษฎีบัณฑิตผู้เป็นกำลังสำคัญในแวดวงวิชาชีพและวิชาการด้านการบัญชีหลายท่าน ภาควิชาการบัญชียังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสำเร็จดังกล่าว ด้วยการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความตั้งใจและพร้อมในการศึกษาในหลักสูตร เพื่อผลิตผลงานวิจัยขั้นสูงต่อไป การศึกษาในหลักสูตรฯ ที่จะนำไปสู่การสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนสูงมาก ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงทรัพยากรด้านการศึกษาที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน [...]

2018-12-24T00:48:11+07:00ธันวาคม 24th, 2018|

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS หรือ ANA#19) เพื่อให้ผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ [...]

2018-07-09T21:29:03+07:00กรกฎาคม 9th, 2018|

โครงการอบรม “TFRS for NPAEs ที่ใช้ในปี 2561: สาระสำคัญ ประเด็นปัญหา และทิศทางในอนาคต”

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม “TFRS for NPAEs ที่ใช้ในปี 2561: สาระสำคัญ ประเด็นปัญหา และทิศทางในอนาคต” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม [...]

2018-06-22T00:04:40+07:00มิถุนายน 22nd, 2018|

โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 18

ใบสมัครเข้าอบรม ออนไลน์: https://goo.gl/AfESrt

2018-02-10T14:30:15+07:00ธันวาคม 22nd, 2017|

โครงการกิจกรรม “ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี”

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการกิจกรรม “ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. [...]

2017-09-24T20:24:01+07:00กันยายน 23rd, 2017|

โครงการอบรม “TFRS15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า”

ภาควิชาการบัญชี จัดโครงการอบรม "TFRS15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า" เหมาะสำหรับ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 (วิทยากร [...]

2017-08-24T23:46:25+07:00สิงหาคม 24th, 2017|
Go to Top