ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom
หัวข้อ  “เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก”
วิทยากร:  รศ.ดร.วรศักดิ์ และ ผศ.ดร.สันสกฤต
วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 64  เวลา 8.30-16.30 น  อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
อัตราค่าอบรม  ท่านละ 1,200 บาท
(สมัครและชำระเงินภายในวันอังคารที่ 27 ก.ค.64)
*** การนับชั่วโมง CPD ***
CPD ผู้สอบบัญชี นับได้ แบบไม่เป็นทางการ ตามที่อบรมจริง
CPD ผู้ทำบัญชี จำนวน 4.30 ชั่วโมง
(ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพบัญชีฯ)
*** การสมัคร ***
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3vImSaQ
*** การแจ้งการชำระเงิน ***
ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://bit.ly/3gqfnik
+++ การสมัครจะสมบูรณ์ และภาควิชาฯ จะสำรองที่ให้ท่าน ก็ต่อเมื่อท่านได้กรอกข้อมูลสมัคร + ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น +++
————————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 065-955-9097, 081-621-9216, 091-698-2459, 089-112-5223