ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom

หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51 รุ่นที่ 2”
(พร้อม อัพเดต ก.ม. ภาษีใหม่ และ deferred tax)
วิทยากร: อ.สาโรช ทองประคำ และ อ.ดร.พรพรรณ
วันเสาร์ที่ 7 ส.ค. 64  เวลา 8.30-16.30 น  อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
อัตราค่าอบรม  ท่านละ 1,199 บาท
(สมัครและชำระเงินภายในวันพุธที่ 4 ส.ค.64)
*** การนับชั่วโมง CPD ***
CPD ผู้สอบบัญชี นับได้ แบบไม่เป็นทางการ ตามที่อบรมจริง
CPD ผู้ทำบัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิชาชีพบัญชี
(ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพบัญชีฯ)
*** การสมัคร ***
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3z2cImF
*** การแจ้งการชำระเงิน ***
ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://bit.ly/3hL3MME
+++ การสมัครจะสมบูรณ์ และภาควิชาฯ จะสำรองที่ให้ท่าน ก็ต่อเมื่อท่านได้กรอกข้อมูลสมัคร + ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น +++
————————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 065-955-9097, 081-621-9216, 091-698-2459, 089-112-5223