โครงการอบรม”ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51” และ “เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก”

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (in Thai)

 

📌📌📌 รับจำนวนจำกัด 📌📌📌

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ดังนี้
1. ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51 (พร้อม อัพเดต ก.ม. ภาษีใหม่ และ deferred tax)
วิทยากร: อ. สาโรช ทองประคำ + อ.ดร.พรพรรณ
วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64 เวลา 8.30-16.30 น อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
อัตราค่าอบรม ท่านละ 1,199 บาท
(สมัครและชำระเงินภายในวันพุธที่ 14 ก.ค.64)
2. เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก
วิทยากร: รศ.ดร.วรศักดิ์ + ผศ.ดร.สันสกฤต
วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 64 เวลา 8.30-16.30 น อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
อัตราค่าอบรม ท่านละ 1,200 บาท
(สมัครและชำระเงินภายในวันอังคารที่ 27 ก.ค.64)
สมัครทั้งสองหลักสูตร 2,399 บาท
*** การนับชั่วโมง CPD ***
CPD ผู้สอบบัญชี นับได้ แบบไม่เป็นทางการ ตามที่อบรมจริง
CPD ผู้ทำบัญชี จำนวน 4.30 ชั่วโมง
(ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพบัญชีฯ)
*** การสมัคร ***
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้งสองหลักสูตร ได้ที่ https://bit.ly/3vImSaQ
*** การแจ้งการชำระเงิน ***
ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://bit.ly/3gqfnik
+++ การสมัครจะสมบูรณ์ และภาควิชาฯ จะสำรองที่ให้ท่าน ก็ต่อเมื่อท่านได้กรอกข้อมูลสมัคร + ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น +++
————————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail: acctraining@cbs.chula.ac.th