ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนผ่านลิงค์
ข่าวประชาสัมพันธ์  จาก ฝ่ายกิจการนิสิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

May be an image of text
May be an image of one or more people