ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เอกสาร 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Download
เอกสาร 2  ประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ Download

ขั้นตอนการเข้า zoom Meeting Download