หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตที่เข้าประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563  ผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สมัครทั้งที่มีคะแนนภาษาอังกฤษแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด หรือยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษเลยสามารถยื่นใบสมัครได้ 

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครมายังหลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์หลังวันที่ 30 เมษายน 63  (มหาวิทยาลัยปิดทำการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 63)

รายละเอียด Download