ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม “TFRS for NPAEs ที่ใช้ในปี 2561: สาระสำคัญ ประเด็นปัญหา และทิศทางในอนาคต”

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 17.00 น.

(ระยะเวลาบรรยาย 7 ชั่วโมง – อยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติชั่วโมงอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ)

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

สถานที่: โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัด

ค่าอบรมคนละ 2,600 บาท
รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

สมัครและชำระเงินวันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 2561 ได้รับส่วนลด 100 บาท
รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท สำหรับ

  • บัณฑิตจุฬาฯ
  • บุคลากรจุฬาฯ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
  • ศิษย์เก่าโครงการอบรมของภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ (นักบัญชียุคใหม่ หรือ การบัญชีเพื่อผู้บริหาร)

กรอกใบสมัครออนไลน์ : goo.gl/433CNU
รายละเอียดเพิ่มเติม Download