โครงการดีๆ โดยภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560. เวลา 9.00-16.30 น.

ค่าอบรม คนละ 4,900 บาท
(สมัครและชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 รับส่วนลด 400 บาท จ่ายเพียง 4,500 บาท!)

>> รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร Forensic ACC #1 ใบสมัคร.pdf

***ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/KW84Ul
หรือ กรอกใบสมัครที่แนบมา แล้วอีเมล์มาที่ acctraining@cbs.chula.ac.th