ข่าวกิจกรรม

Home>ข่าวกิจกรรม>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 28) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ)

เอกสารแนบ จำนวน 3 ไฟล์ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 28) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) Download 2. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต [...]

2020-08-06T13:30:42+07:00สิงหาคม 6th, 2020|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2563 MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 - วันที่ [...]

2020-06-15T18:13:00+07:00มิถุนายน 15th, 2020|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน ดูรายละเอียดตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ชั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบ [...]

2020-06-15T14:32:00+07:00มิถุนายน 15th, 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563 การสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เอกสาร 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Download เอกสาร [...]

2020-06-03T20:07:25+07:00มิถุนายน 3rd, 2020|

การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 28) หมายเหตุ: สำหรับคะแนน CU-BEST หลักสูตรฯ ยังคงให้ผู้สมัครใช้ประกอบการสมัครตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตที่เข้าประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563  ผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สมัครทั้งที่มีคะแนนภาษาอังกฤษแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด หรือยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษเลยสามารถยื่นใบสมัครได้  ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครมายังหลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์หลังวันที่ 30 [...]

2020-05-20T22:18:32+07:00เมษายน 13th, 2020|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 [...]

2020-01-29T14:41:27+07:00มกราคม 29th, 2020|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 28) เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ [...]

2020-01-09T15:01:45+07:00มกราคม 9th, 2020|

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 16

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรม "ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี" ครั้งที่ 16 สำหรับคณาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษาที่มีการสอนวิชาการบัญชี วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร  [...]

2019-10-21T08:52:50+07:00ตุลาคม 21st, 2019|

โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” **************************************************** วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 [...]

2019-07-15T01:19:36+07:00กรกฎาคม 14th, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 27) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 27) ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน และเข้าเรียนปรับพื้นฐาน ที่ปรากฏตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ขั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการศึกษา [...]

2019-06-11T02:36:26+07:00มิถุนายน 11th, 2019|
Go to Top